Women Wage Peace - נשים עושות שלום

אדריאנה פוטל- עושה שלום בארגנטינה

April 28, 2019

 במהלך העשייה היומיומית של נשים עושות שלום כאן בארץ, לעיתים  אנחנו לא מודעות להדים ולהשפעה שיש לפעילות שלנו ברחבי העולם. סיפורה של אדריאנה פוטל מארגנטינה ממחיש עד כמה העולם צמא לשמוע קולות של שלום ותקווה.