Women Wage Peace - נשים עושות שלום

יש עם מי לדבר- שיחות עם נשים פלשתיניות

April 28, 2019

 האם יש לנו פרטנר לשלום? את השאלה הזאת שומעות נשים עושות שלום שוב ושוב. לכן חשבנו להקדיש פרק אחד לשיחה עם שתי נשים פלשתיניות וגבר אחד כדי לשמוע איך הן רואות אותנו ומה הן חושבות על תהליך השלום. איכות הקווים מקשה מעט על ההאזנה, אבל הקולות ברורים וצלולים.