Women Wage Peace - נשים עושות שלום

כנסת נשים- שיחה עם דר’ מרילין סמדג’ה

February 23, 2019

בכל יום שני במהלך 3 המושבים של הכנסת ה- 21 הגיעו עשרות מתנדבות של נשים עושות שלום כדי להישיר מבט לחברי ולחברות הכנסת, לשוחח אתם על הצורך בקידום מהלכים לסיום הסכסוך הישראלי פלשתיני ולדרוש את צירופן של יותר נשים למוקדי קבלת החלטות בנושאים בטחוניים ומדיניים. 
עם פיזורה של כנסת הזמנו את דר' מרילין סמדג'ה, מובילת הפרויקט, כדי לשוחח על כברת הדרך שכבר נעשתה, המסקנות .שהוסקו והיעדים לקראת הכנסת הבאה.