Women Wage Peace - נשים עושות שלום

סיפורן של נשים עושת שלום

January 21, 2019

נשים עושת שלום קמה לא ברגע מכונן אחד אלא מתוך מצוקה של עשרות ומאות אמהות שבזמן מבצע "צוק איתן" החליטו שהן לא יכולות לשבת יותר בחיבוק ידיים. זהו סיפור הקמתה של התנועה דרך נקודת מבטן של לילי ויסברגר, ליאורה הדר, רבקה בן-בשט, יעל טריידל, מנחם לב, אתי לבני והיאם טנוס