Women Wage Peace - נשים עושות שלום

פודקאסטרטגי- חוק חלופות מדיניות תחילה

June 19, 2019

איך הצעת חוק יכולה לשנות את המציאות של מלחמת ההתשה בעוטף עזה? האם יש חלופות למצב הנפיץ הזה? איך אזרחים יכולים להשפיע על מקבלי ההחלטות? ולמה הקבינט הביטחוני מתכנס רק כשהטילים כבר עפים באוויר? האזינו  לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי הדן בהצעת "חוק חלופות מדיניות תחילה" שמקדמת תנועת נשים עושות שלום